KOBIETA JAKO WŁASNOŚĆ PUBLICZNA – polska i sowiecka

KOBIETA JAKO WŁASNOŚĆ PUBLICZNA – polska i sowiecka

Valery Barykin

Rosja – 1918: Dekret o skasowaniu prawa własności prywatnej w stosunku do kobiet, zwany też dekretem o nacjonalizacji kobiet − akt prawny wydany w roku 1918 przez Gubernatorską Radę Komisarzy Ludowych miasta Saratów. Od 1 marca 1918 r. zostaje zniesione prawo prywatnego posiadania kobiet w wieku od 17 do 32 lat.
Ciekawostka historyczna.

Polska – 2018: Projekt „Ratujmy kobiety” – skierowany do kosza. Projekt „Stop aborcji” skierowany do dalszych prac.
Fakt.

Znajdź 5 różnic.

Czytaj dalej „KOBIETA JAKO WŁASNOŚĆ PUBLICZNA – polska i sowiecka”